จัดทำฝายเรียงหินกักเก็บน้ำ คลองทราย ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนา

Read more

๓ มิถุนายน วัน​เฉลิม​พระ​ช​นม​พรรษา​ สมเด​็จ​พระนางเจ้า​สุ​ท​ิ​ดา​ พัชร​สุธา​พิมล​ลักษณ​ พระบรม​ราชินี

เนื่อง​ใน​โอกาสวัน​เ

Read more