แบบสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗ ปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยกำหนดให้เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และเตรียมพร้อมให้เกิดความเหมาะสมและครอบคลุมแก่ผู้เรียน สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลในกรณีที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ จึงขอท่านดำเนินการสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอล และเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกล ของผู้ปกครองนักเรียน โดยให้กรอกข้อมูลตาม Line หรือ QR-CODE ให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๒.๐๐ น.
ในการนี้ ขอให้ผู้ปกครองดำเนินการตอบแบบสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอล และเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOMkaY5iOU80zyn25j6Wmh5tNXJtjqMw9AwtgSrTbc2o7gsA/viewform?fbclid=IwAR1WrSIH3thdp7grTppMOvI3kbhITx4tGz6be-FaUkSJfx5aMJcM85UTaYQ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *