ขยะแปลงร่างสร้างสุข

ขยะทั่วไป (General waste) คือ ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะย่อยสลายยาก และไม่คุ้มค่าสำหรับการนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติก บรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนอาหารโฟม ซองหรือถุงพลาสติกสำหรับบรรจุเครื่องอุปโภคด้วยวิธีรีดความร้อน ฯ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 ได้มีการวิธีการจัดการขยะที่เกิดขึ้นในโรงเรียนด้วยหลัก 3Rs ซึ่งการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์หรือแปรรูปก็อยู่ในหลักการดังกล่าวขยะทั่วไปมีปริมาณ 722.1 กิโลกรัม หรือ 3.9% ต่อปี ได้มีการจัดกิจกรรม “ขยะแปลงร่างสร้างสุข” โดยการนำขยะที่ไม่ได้ใช้แล้วกลับมา ประดิษฐ์ให้สามารถใช้งานได้ เช่นถังขยะจากขวดพลาสติก ดอกไม้จากขวดพลาสติก กระถางต้นไม้จากล้อรถยนต์ ECOBRICKS เป็นต้น